dissabte, 10 de maig de 2008

Propostes per al model de finançament.

Ja que hem encetat de bon de veres el debat sobre finançament, a continuació vos trasllat algunes de les propostes que, des de les Illes Balears, defensarem a la propera reforma del sistema.
Des del nostre punt de vista és essencial que s’estableixi un tractament adequat a la solidaritat fixant més transparència, definició d’acord amb dades objectives, i establint els mecanismes pertinents per poder fer una anàlisi d’eficàcia, de forma que es pugui conèixer en quina mesura els objectius plantejats se van complint a mitjà i llarg termini i es garanteixi el principi d’equitat horitzontal. La solidaritat no pot ser indefinida i il·limitada com succeeix amb el sistema actual.
El més important i imprescindible és definir un nou model de càlcul de necessitats de despesa de les regions. No podem seguir amb un model que es basa en el cost efectiu, necessitam establir fórmules que donin dades reals del total de recursos financers que són necessaris per finançar les competències transferides. Si no es fa així estam treballant amb unes dades que no responen, de cap de les maneres, a la realitat i a més això té la conseqüència que hi hagi diferents valoracions de les mateixes competències a les distintes comunitats. En aquest sentit, a les Illes Balears ens trobam per sota de la mitjana estatal. La població és un bon punt de partida, però és convenient depurar més aquest concepte. Per exemple, l’educació i la sanitat requereixen alguns indicadors més específics, més enllà de la dada de població. També és convenient poder recollir la possibilitat que necessitats de despesa associades a grups de població específics puguin ser estimades adequadament ( població immigrant, població dependent.).
El càlcul de necessitats de despesa s’ha de basar en el concepte de població real efectiva, incloent les necessitats de finançament derivades de l’atenció a la població flotant, que en el cas de Balears és grandiosa. Actualment el sistema té com a referència la població de 1999 ( 750.000 habitants, quan actualment ja som més d’un milió). Per tant, ni tan sols té en compte la població actual de dret.
El nou sistema ha de recollir el concepte d’insularitat .Tenint present, a més, el que recull el nou estatut sobre aquest tema.
El nou model hauria de permetre actualitzar de forma regular i flexible el càlcul dels índexs de necessitats atenent les variacions poblacionals.
La reforma, a més, ha d’evitar l’aplicació discrecional de regles de modulació, com ha succeït fins ara i a nosaltres tant ens ha perjudicat, amb la finalitat que sempre es faci feina amb bases objectives i transparents.

7 comentaris:

Anònim ha dit...

Molta sort per aquesta, la que pareix ser la "madre de las batallas", es necessari ara que sa dona una situació unica amb un govern del mateix color que el d' aqui, que s' ha d' intentar aprofitar al máxim. Seria important sentir al PP que diu de la financiació, aveure si pensan el mateix que el encara lider seu que diu que no s' ha de tocar. President intantau que tot no fugi per tapar els forats que ens han deixat per mala gestió, i sobre tot pensau que aquestes illes necessiten sense falta un nou sistema de financement.

Anònim ha dit...

Me lo he tenido que leer dos veces para creer que más o menos lo entiendo. Pero bueno, confiamos en vosotros

Anònim ha dit...

Baleares ha llegado a una situación crítica. Necesitamos un cambio que ayude a mejorar la sanidad y la educación.

Anònim ha dit...

Con la idea que tienen de nosotros de Comunidad rica siempre acabamos pagando los platos rotos.Hay que ser solidarios, pero sin dejar de percibir lo necesario para poder resolver nuestros problemas.

Café para todos ha dit...

Crec que com no es resolgui el tema del finançament de les CCAA en un termini de temps el més curt possible, aquest tema (sumat a la crisi econòmica) pot passar factura al PSOE. Posau-vos d'acord, especialment amb Catalunya, perquè sino la tornarem a fotre.

Salut i sort!

Nicolas M: ha dit...

Yo creo que lo entiendo un poco y, en general, me parece bien. Creo que los datos de poblacion hay que actualizarlos como minimo cada 2 años porque hay comunidades como la nuestra a las que los cambios al alza nos han perjudicado. Y no lo digo solo por nosotros pero que en 2008 se nos aplique la poblacion del 1999, es un claro error del sistema. Si mi declaracion de renta cambia cada año, dependiendo de si me pagan mas o menos, y Hacienda lo sabe, tambien puede saber la poblacion cada final de año, y al año siguiente aplicarlo. Lo del acuerdo con los catalanes, solo si ellos estan dispuestos a suscribir, de verdad, el criterio de solidaridad no indefinida. Pero sobre todo, que no se meta Sampol en esto, por favor. Ni sabe, ni quiere beneficiar mas que "als seus", que no somos todos, y ademas lo de la solidaridad llega desde Montuiri hasta Porreras siempre que hables catalan o lleves señera en lugar de bandera. Y hay que cambiar de siglo y llegar al que estamos en el que las banderas estan fuera de juego, todas, y cuentan las personas.

Miguel Veny Torres ha dit...

Permíteme sugerirte esta reflexión, que me ha publicado el Diario de Mallorca, para mejorar los mecanismos financieros de nuestra Autonomía:

IB3 = DESPILFARRO

Lo que debería cuestionarse la ciudadanía balear de una vez por todas es si se debe permitir que IB3, una televisión pública con una cuota de audiencia en torno al 4% de share, o lo que es lo mismo: de cada mil telespectadores isleños tan solo cuarenta sintonizan el canal, haya originado, a día de hoy, 168 millones de euros (27.888 millones de las antiguas pesetas) de deuda bancaria. Imagínense ustedes un hospital público, que atendiese tan solo a cuarenta personas diariamente, con esta abultada deuda, ¿se lo imaginan?.