divendres, 23 de maig de 2008

Més educació.

De les reunions realitzades amb la Conselleria d’Educació es desprèn que tenim algunes tasques ineludibles, encara que sabem que ni són fàcils ni ràpides de resoldre.
Però també sabem que qui mai comença mai acaba, per tant hem posat fil a l’agulla.
Algunes de les qüestions són: el pla de millora i de noves infrastructures; l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, amb la intenció de lluitar contra el fracàs; el Pla d’escoletes; l’avaluació de la situació real dels centres per, amb més autonomia, poder donar respostes més especifiques a les diverses necessitats; l’aposta digital; el Pla de Lecto-Escriptura; la integració dels nouvinguts; l’adequació de la Universitat al sistema Europeu d’ensenyament superior i a la llei orgànica; la recerca; la formació i millora de les condicions dels mestres, professors i personal de serveis generals...