dimarts, 6 de maig de 2008

Feina feta.

Tot ha sortit com estava previst. Unanimitat en la llei denominada de l’Habitatge, i un alt consens en la de Protecció del Territori. Es tracta d’un canvi extraordinari en relació amb la manera en què es gestionaven aquestes matèries a l’època anterior.
Per altra banda, les dues lleis aprovades demostren una visió àmplia, de mirada llarga, en definitiva, de país. Suposen saber atendre les necessitats derivades de l'imprescindible respecte per la natura, el medi ambient i el turisme de qualitat, i al mateix temps escoltar el clam dels joves i de moltes famílies que tenen vertaderes dificultats per poder accedir a un habitatge.
La nostra és una Comunitat que viu del turisme, on el paisatge és la principal indústria i, per tant, cal actuar en conseqüència, però, a la vegada, tenim el deure d'assegurar a tothom els drets constitucionals, com poder accedir a un habitatge. En poques paraules: hem de fer compatible la defensa de la nostra bellesa paisatgística i d’un turisme de qualitat amb una vida digna per als treballadors i treballadores de la nostra terra. En política com en tot, la mesura és la millor companya de viatge.

8 comentaris:

Pierrot. ha dit...

Es toda una novedad que en nuestra comunidad se aprueben leyes sociales por unanimidad y que haya tanto consenso en protección del territorio. Esta bien que el Govern se esfuerce en conseguir consensos.À ce que je pense.

Anònim ha dit...

Efectivament hem de pensar amb tothom. L'igualtat és imprescindible.

Anònim ha dit...

El concens es bo, i crec que ho heu d' intentar sempre que sigui possible però tot això no es ha de fer perdra que hi uns que govern i altres que estan a l' oposició. I aixó vol dir qualque cosa. Per tant concens sempre que els sacrifis no siguin massa grossos

Anònim ha dit...

La gente lo que quiere es que se solucionen los problemas que tienen, y que los políticos se dediquen a trabajar y no a pelearse.

Anònim ha dit...

Ha sido decepcionante el escaso eco que han tenido en las primeras páginas de los periódicos de hoy estas dos leyes, que yo creo que marcan un hito en la historia de nuestra autonomía. Me parece bien que la prensa dedique grandes titulares y fotos a la persecución de los escándalos de corrucpción, (ya era hora!), pero también es una noticia muy importante que las instituciones se hayan propuesto que se cumplan dos principios básicos: la protección del territorio y el acceso a la vivienda. Los directores de periódicos deberían saber que las buenas noticias también son noticia

Anònim ha dit...

No estoy de acuerdo, las buenas noticias deben ser lo normal, no tienen que ser titulares más que escepcionales porque es lo que debe imperar. Pero si es lo que impera tampoco habria titulares poerque no habria malas noticias.

Anònim ha dit...

De todas formas hoy la prensa mostraba un contraste evidente entre lo que ocurria en el periódo anterior con el urbanismo y lo que pasa ahora. A unos los juzgan por especular... y los otros aprueban leyes de protección.

S.O.S. Can Vairet ha dit...

Can Vairet, el Sementer de Son Flor, l'ANEI de Rafaubetx de moment avui somriuen i respiren una mica més tranquil·les


Benvolguts amics,

Us volem informar que en la Nova Llei de Mesures Urgents per a la Protecció del Territori tota les finques de Can Vairet, el Sementer de Son Flor, entre d'altres, en total 188.9 ha. han quedat protegides com a NOU ARIP (Àrea Rural d'Interés Paisagístic) i endemés s'ha ampliat amb 85.1 ha l'ANEI de Rafaubetx.

Si voleu consultar la informació de primera mà i veure'n els mapes, podeu accedir a la pàgina web:

http://protegimelterritori.cat/fitxaPunts.php?cod=vairet

Agraïm de tot cor l'esforç de determinades persones que al capdavant de les institucions han sabut escoltar el clam popular i han fet efectiu el sentiment de protecció de milers de ciutadans que l'únic que pretenen (lluny d'enriquir-se) és simplement lliurar a les generacions futures una illa el menys degradada possible i poder gaudir dels racons de vida que encara queden a Mallorca.

I també gràcies a l'esforç i a les aportacions de molts de vosaltres perquè sinó això no hagués estat possible.
Tot i que AVUI és una alegria gaudir sense pressions d'aquests paratges, seguirem estant a l'aguait!

Gràcies a totes i cadascuna de les persones que han fet que aquesta protecció avui sigui una realitat. Animam a seguir treballant entretots perquè en un futur Calvià, Mallorca segueixin estant ben protegides davant de les agressions obscures d'alguns.


Ben cordialment,

Associació SOS Can Vairet
www.soscanvairet.com


soscanvairet@gmail.com
soscanvairet@hotmail.com
soscanvairet@soscanvairet.com