dimarts, 22 d’abril de 2008

Primera Hipoteca.

A continuació vos detallaré alguns dels requisits i característiques de la Primera Hipoteca instaurada per el Govern. Aquesta respon a la millora de l’anomenada Hipoteca Jove de l’anterior Executiu de la Comunitat Autònoma.
Per poder accedir-hi, cada un dels adquirents, han de ser residents i tenir entre 18 i 35 anys. Amb una renda màxima : fins a 6,5 vegades l’IPREM. Ha d’anar destinada a adquirir el primer habitatge habitual i permanent, ubicat dins la Comunitat Autònoma. Un dels titulars del préstec ha de demostrar un treball fix amb una antiguitat mínima d’un any o l’exercici d’una activitat professional per compte propi durant el mateix període de temps. Tots els titulars dels béns han de ser prestataris.
El preu màxim de la transacció i del nominal és de 220.000 euros. El tipus d’interès és igual a EURIBOR+ 0,25 el primer any i EURIBOR+ 0,45 a partir del segon any. Amb 0% de Comissió d’obertura i per compensació per desistiment. El finançament és igual al 100% del valor de taxació o del preu de compra més impostos indirectes ( el que sigui més baix del dos). El termini és fins a 40 anys ( sempre i quan l’edat de cada un dels prestataris al venciment sigui com a màxim 70 anys).
Aquestes són algunes de les condicions, de totes formes convé que si qualcú hi està interessat les contrasti amb les entitats bancàries o a la Conselleria d’Habitatge, que tenen tota l’informació.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

S' hauria de mirar també qualque cosa pels que no podem aspirar a n' aquesta hipoteca, be per edat o per ingressos. Ens pot explicar les ajudes de lloguer?

Anònim ha dit...

Estaria be que parlas del lloguer, aqui no hi ha cultura de lloguer i per ventura aniria bé tant pels que hi aspiram com pels que tenen els pisos buits, i que no els llogen per por -que també n' hi ha que els deixan ben bruts-. Per tant sr. Antic quines iniciatives a pres o pensa prendre en materia de lloguer de vivendes?