dijous, 10 d’abril de 2008

Comissió d'Illes.

Crec que és molt important que avui, per segona vegada, celebrem aquí la Assemblea Anual de la Comissió d’Illes de la Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes d’Europa. La primera va ser, també, amb els progressistes governant a la Comunitat Autònoma, en la legislatura 1999-2003.
Es oportú que les Illes facem lobby, atès que la insularitat comporta desavantatges respecte del continent, que deriven en dificultats a l’hora de poder competir amb les altres regions, o en encariments dels productes per als nostres ciutadans.
Per tant és convenient que les Illes Balears participin activament amb aquest lobby, amb la finalitat de defensar polítiques singulars i especifiques per uns territoris amb recursos naturals fràgils, amb especials problemes en matèria de transport, d’energia...
És molt necessari també perquè no sempre aquestes qüestions tenen la sensibilitat que pertocaria per part dels Estats i d’Europa.
Per altra banda és un encert que en la present assemblea es tractin temes tan interessants per a nosaltres com ho són: la lluita contra el canvi climàtic, un desenvolupament turístic sostenible, el transport o els treballs i estratègies a realitzar per aconseguir la millor aplicació d’allò acordat al Tractat de Lisboa, en relació a la necessitat de donar una especial atenció als territoris amb desavantatges geogràfics o demogràfics greus i permanents, entre els que s’inclouen a les regions insulars.

2 comentaris:

xisco ha dit...

idò esperem que vos vagi bé.

trobada ha dit...

les regions insulares s'han d'adonar que garantir un turisme durable és un pilar central per al seu desarollo per a llarg temps.de totes maneres mallorca necessita d'iniciatives com aquestes per a la seva expansion exterior