dijous, 12 d’abril de 2007

Amb l'habitatge, el PP no ha complit

Un dels principals problemes a les Illes Balears de les classes mitjanes i de les famílies més humils és l’accés a l’habitatge. Problema que és més greu quan estam parlant de joves de menys de 25 anys i de dones. Algunes dades així ho demostren; per exemple, els joves necessiten emprar un 72% del seu sou, de mitjana, per adquirir una casa, o una persona sola necessita de mitjana uns 47 anys per pagar un pis.
A les Balears, s’estan construint més vivendes que mai i, en canvi, tenim una gran part de la població que se les veu i desitja per poder-ne comprar una. A les Balears, entre 1995 i 2005 els preus de l’habitatge han pujat un 238 per cent, mentre a la resta d’Espanya s’incrementaven en un 163,4%.
El que està clar és que allò que ens explicaven que més construcció de vivendes és igual a preus més barats, a les Balears no es compleix. Per aquest motiu, l’accés a l'habitatge –primer problema dels nostres ciutadans i ciutadanes- necessita polítiques públiques contundents que impliquin la iniciativa privada.
Durant aquesta legislatura no hi ha hagut voluntat de donar solució a aquest problema. El Govern només ha complit en un 11 per cent el seu Pla de l’Habitatge i, quant al Pla Estatal, el grau de compliment ha estat l’any 2006 de menys d’un 41%. El que vol dir que tudam quasi un 60 per cent dels dobbers que l’Estat havia previst gastar a les Balears en habitatge. Amb el principal problema dels ciutadans i ciutadanes de les Illes, el PP no ha complit.