dimecres, 21 de març de 2007

Joc net

Per aconseguir que tothom tengui igualtat d’oportunitats és imprescindible que les regles siguin les mateixes per a tots i que les institucions defensin l’interès general. Per exemple, les subvencions no poden servir per fer parts i quarts entre les entitats; les licitacions han de ser transparents; els llocs de feina han de ser coberts en funció de la capacitat de les persones; els mitjans de comunicació públics han de ser plurals i no han de perseguir els qui pensen diferent; l’urbanisme no pot ser a la carta; el patrimoni i el medi ambient no pot estar en el mercat; la corrupció ha de ser perseguida; les relacions entre institucions han de ser lleials; els comptes han de ser clars; les Illes Balears no poden estar en venda.
Sense joc net, democràcia és tan sols una paraula. Sense joc net, el pròxim discriminat pots ser tu.