dimecres, 28 de març de 2007

De complementària res de res

El comerç dins l’activitat turística actual ja no es pot tractar com a simple oferta complementària. Avui aquest sector forma part essencial del producte turístic global i de cada vegada té més pes dins la tria de destí per part del turista. Per tant entre tots hem d’aconseguir que la nostra ampla xarxa de comerços sigui la millor. En aquest sentit hem d’incloure el món del comerç dins els àmbits de decisió i planificació de les estratègies i accions concretes que volem dur a terme en matèria de turisme. Allargar la temporada, diversificar l’oferta, fer més viva la ciutat de Palma... no és pot fer al marge dels comerços. Uns comerços que formen part de la nostre singularitat, que ens fan distints respecte d’altres destins, i que són una font de riquesa i de treball molt important per la nostre comunitat.