dimarts, 10 de juny de 2008

Nou Decret d'Habitatge.

Principals novetats del nou Decret d’Habitatge.
En el cas de l’opció de compra, es milloren les condicions dels préstecs qualificats (la quantia dels quals és d’un màxim del 80% del preu de venda). En concret s’estableix una ajuda de fins 1.500 euros per a les despeses d’un préstec addicional que cobreixi el 20% restant.
També hi ha novetats per als joves que adquireixin un habitatge a través de la Primera Hipoteca ja que podran comptar amb un 15% de la quota anual fins a un màxim de 1.000 euros durant els quatre primers anys de la hipoteca. Aquesta ajuda és retroactiva a l’1 de gener de 2008.
El text inclou també el procediment i la tramitació de les ajudes estatals de la Renda Bàsica d’Emancipació, que gestiona la comunitat autònoma i que està dirigida a facilitar el pagament de l’arrendament de l’habitatge habitual i permanent dels joves. Aquesta ajuda es complementarà amb 30 euros mensuals, per la qual cosa, els joves de les Illes Balears gaudiran a partir d’ara de 240 euros mensuals pel pagament del seu lloguer durant quatre anys.
També es posen en marxa actuacions noves com la incorporació d’ajudes autonòmiques que completin fins a 6.000 euros més per habitatge a les que atorga el Govern de l’Estat per rehabilitació d’habitatges en zona qualificada ARI (Àrea de Rehabilitació Integral). Qui adquireixi un habitatge per a la seva immediata rehabilitació podrà comptar a partir d’ara amb 6.000 euros i, els joves, fins a 10.000 euros en habitatges amb una superfície màxima de 120 metres quadrats.
Les ajudes a la rehabilitació d’edificis de pisos per llogar s’incrementen fins a 6.000 euros , la qual cosa suposa una pujada de 1.200 euros més sobre l’ajuda existent fins ara. També s’ha incrementat la que s’atorga per rehabilitació de l’habitatge habitual i permanent i ara es podrà gaudir de fins a 6.000 euros, el doble del que s’establia al decret d’ajudes existent fins al moment.
Per millorar l’accessibilitat dels edificis s’ha incrementat de 6.000 a 8.000 euros les ajudes per eliminació de barreres a habitatges independents i també a comunitats de propietaris.
De la mateixa manera, hi ha hagut un increment de 1.800 a 2.000 euros en concepte d’ajuda per a la instal·lació d’elements d’estalvi energètic. D’aquesta mesura en poden gaudir tant promotors públics com privats.
Les mesures d’impuls de l’oferta d’habitatges assequibles es mantindran amb la promoció de la rehabilitació d’edificis i, especialment, d’habitatges pel seu arrendament. A partir d’ara, els promotors d’habitatges protegits amb finalitat social comptaran amb una ajuda autonòmica complementària de 1.000 euros per habitatge. De similar tipus ja existeix una altra que es manté i que ascendeix a 1.000 euros per habitatge, destinada als promotors que edifiquin HPO destinat a lloguer.


,

3 comentaris:

vigilant ha dit...

La veritat es que tenir vivenda avui en dia es bastant dificil, sobre tot a la nostra terra. Per aixó benvingudes siguin totes les mesures per fer més fàcil aquest dret constitucional.

Jaume Bestard ha dit...

Veig avui pels diaris que el Govern ha creat un comité de seguiment de la vaga. Era just i necessari fer-ho. Tot i defensant el dret a la vaga, crec que han anat massa lluny els transportistes. I ara, amb la persona que ha mort atropellada, el conflicte serà mal d'aturar. Creac que ja ha esdevingut un conflicte més emocional que econòmic.
Trob especialment encertada la prospectiva que farà el Govern per tal d'abastir les Illes de carburants procedents d'altres paísos. A vegades oblidam que Alger, Tunbsia o Maroc estan a un tir de pedra de les Illes.
En la mesura de les possibilitats és molt bó que el Govern prengui les riendes del conflicte.

Anònim ha dit...

benvingudes siguin totes les ajudes per adquirir vivendes. s' ha de potenciar també el lloguer però mentres el lloguer sigui tan car com l' hipoteca tothom comprarà.