diumenge, 29 de juny de 2008

Llibre Blanc de la Formació per a l'Ocupació.

El capital humà és fonamental en el desenvolupament d’una societat. La competitivitat, la generació de riquesa econòmica i l’estat del benestar depenen, en gran mesura del capital humà del que disposi una comunitat.
En aquest sentit vull donar les meves més sinceres felicitacions als professionals dels diferents sectors, sindicats, organitzacions empresarials i als responsables institucionals que estan fent feina en la millora del sistema de formació mitjançant el Llibre Blanc de la Formació per a l'Ocupació.
Aquesta eina ens ha de permetre anticipar-nos en el temps amb formació continua, ocupacional i, a més, reglada.
Una formació basada en la situació de les persones que necessiten treball, i pensant en les empreses que necessiten persones per a treballar. Un binomi que hem de saber conjugar de forma eficaç. I a més d’una forma transversal perquè, en una experiència pion era a Espanya, conselleria d’Educació i de Treball, col·laboraran conjuntament en el desenvolupament d’aquesta formació.
Ara més que mai anticipar-nos als futurs escenaris dels diferents sectors productius és vital per l’economia d’un país. En aquesta matèria és bàsica la feina que amb sindicats i empresaris feim a través del Pacte per la Competitivitat, l’Ocupació i la Cohesió Social.
Aquest Llibre Blanc ens permetrà fer una mirada a llarg termini, per donar respostes a les noves necessitats ocupacionals de la nostre economia i actualitzar els continguts, les competències i les habilitats professionals.
Tot un conjunt de mesures que redundaran en la millora de la qualitat de la Formació, de la qualitat de l’ocupació i en l’optimització de la competitivitat de les nostres empreses.
Per anar cap a una economia més diversificada ens caldrà, a més del suport de les institucions, l’empenta dels empresaris i dels emprenedors, però també la capacitació dels treballadors i una clara aposta per la recerca, l’innovació, i les noves tecnologies. Una economia més compartida i més basada amb el coneixement.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Sovint els joves cauen en la temptació dels doblers fàcils. Guanyen molts de sous haviat però deixen de prepar-se pel futur. Sols una societat ben formada avança. Es necessari fer tota i quanta reforma sigui necessari per adaptar la formació a la realitat social, per tant se les digui llibre blanc o reformes benvingudes siguin si trepinjen amb els peus enterra.