divendres, 4 de juliol de 2008

Cop contra la droga

Vull valorar de forma molt satisfactòria la lluita contra el tràfic de droga que estan realitzant la Delegació del Govern i les forces de Seguretat de l’Estat.
La droga es una xacra social que afecta, molt especialment, a la població més jove, una plaga que destrueix persones i famílies.
Vull aprofitar també per donar les gràcies a tots els organismes, institucions, associacions i persones que es dediquen a combatre els seus efectes.
En aquesta batalla tot els esforços son importants, atesa la perillositat que implica per als ciutadans i ciutadanes. En aquest sentit és d’agrair la fermesa de les forces de seguretat per tal d’apressar a tots aquells que, de forma delictiva, pretenen fer negoci amb unes substàncies de tràfic il·legal i que són tan perilloses per la salut i la bona convivència de la nostra societat.