divendres, 4 de maig de 2007

La Universitat i els nous reptes.

La propera legislatura la Universitat ha d’afrontar importants reptes, entre ells, la construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior i l’adaptació de la normativa universitària de la CAIB a la nova LOU. Sortir-ne bé d’aquests reptes significa apostar per una universitat millor, de més qualitat, més internacional i més autònoma, més flexible i amb l’obligació de rendir comptes a la societat.
D’acord amb aquests eixos fonamentals, les actuacions que volem impulsar els socialistes són les següents: Crear un nou model de finançament universitari que sigui capaç de possibilitar no només l’increment de la despesa universitària, sinó que faci factible la realització de contractes-programa, i l’establiment de l’auto finançament de la UIB.
Posar en marxa un Pla d’Inversions en Infrastructures Universitàries que dugui a terme les noves infrastructures docents i de recerca que els nous reptes universitàries impliquin per a la UIB.
L’establiment d’un Pla d’actuació entre la UIB i el Govern per aconseguir la integració real de la nostra universitat dins l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.
El desenvolupament i millora de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera.
L’elaboració d’una política de beques i ajuts universitaris que tengui en compte no només la igualtat d’oportunitats, sinó també la qüestió de la insularitat, incrementant els ajuts per possibilitar la mobilitat dels estudiants.
La construcció de residències per a els estudiants.
Lla posada en marxa d’una política integral de professorat que possibiliti la millora de la seva qualitat i el procés de juvenilització progressiva de la plantilla, en aquest sentit és important: un anàlisis seriós de la plantilla i plantejar les perspectives de futur; adaptar el decret del professorat a la LOU; l’impuls d’una carrera investigadora; i la modificació interna dels complements de docència i d’investigació amb l’objectiu que s’adaptin a les noves exigències de qualitat, a la posada en marxa del crèdit europeu, etc.
La realització d’una política de millorar les relacions entre el sistema escolar no universitari i la UIB, que passa per establir mecanismes de coordinació i d’acords entre els estudis superiors de les Illes Balears, mecanismes per captar estudiants, i el suport a la posada en marxa del Master de Professor en Educació Secundària amb la participació de professorat d’educació secundària, de batxillerat i de formació professional.
Fer efectiva una política de col•laboració amb la UIB en relació al personal d’administració i serveis, funcionari i laboral que tengui en compte la qüestió salarial, La formació, el diàleg amb els sindicats, els organismes de representació...
La col•laboració amb la UIB per tal de seguir impulsant les polítiques de projecció cultural, de transferència de coneixement en el marc de la societat del coneixement.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Que se pot esperar d' un Govern que gasta més en una televisió que molt poca gent veu que en la seva universitat?. Es una de les coses que haura de corregir sr. Antich. Avui pareix que s' ajuda molt a la Universitat amb el nou metro, però jo per ventura mal pensat, crec que darrera hi ha d' haver qualque història urbanística. Aixi facilitant el transport s' ajuda a vendre més pisos. M' agradaria estar equivocat i que a les zones per on passa el metro no s' hi fessin macro urbanitzacions, però el fet de que s' hagui venut Sa Cabana i el fet de qui diuen que es el seu comprador, me fa pensar amb urbanitzacions. El metro arribarà a la UIB, si però tambe a altres llocs i no se si s'ha fet per la UIB o pels altres. Invertesqui amb la Universitat i amb Educació, me sembla molt bona idea potenciar els professors de secundaria, no hem d' oblidar que els alumnes d' avui son els futurs ciutadans, i com millors siguin millors aniran les nostres illes.

Manel ha dit...

Espero sincerament, com a ciutadà, que totes les seves propostes puguin ser acarades i debatides entre els candidats de cadascuna de les forces polítiques. Quedar-nos sense debat seria una derrota democràtica per a tots.

Si més no, un debat Antich - Barceló - Munar no em desagradaria pas, sempre que quedés una cadira reservada pel Senyor Matas per afegir-s'hi sempre que vulgui.

Què hi ha de TVE per fer-ho? si no, un auditori obert a qualsevol mitjà seria la millor opció. Pactat entre tots, i qui no vulgui sumar-se ja s'ho farà.